Bản quyền

Cookbeo.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog bao gồm: bài viết, hình ảnh và video. Để tránh xảy ra các tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có 1 vài điều liên quan đến bản quyển nếu bạn muốn phát hành lại.

Bạn được phép nhúng video trên Youtube của chúng tôi vào website của bạn nhằm cung cấp thông tin cho người dùng nhưng không được tải về để sử dụng vào những mục đích khác.

Bạn được phép sử dụng lại bài viết và hình ảnh trên website vào mục đích phi thương mại nhưng không được tự ý chỉnh sửa câu văn hay nội dung để tránh gây hiểu nhầm cho người đọc. Đồng thời bài viết và hình ảnh sử dụng lại cần phải được ghi rõ ràng "Ảnh: cookbeo.com" (đối với hình ảnh) hoặc "Nguồn: link bài viết" (đối với bài viết và video Youtube).